Effektfuld fortalervirksomhed i to pan-afrikanske klimaprojekter

Fra april til juni 2018 blev der gennemført en ekstern evaluering af VedvarendeEnergis to projekter: the Implementation of Regional Policies on Clean Energy in West Africa (ACE) og Promoting Implementation of the Paris Agreement in East Africa with a focus on pro-poor low emission development (PIPA).

Begge projekter er finansieret gennem CISU’s klimapulje, der støtter danske civilsamfundsorganisationers samarbejde med partnerorganisationer indenfor fortalervirksomhed omkring klima og miljø på det regionale og internationale niveau.

 

Stærk implementeringsstrategi gav godt grundlag for fortalervirksomhed

Det østafrikanske klimaprojekt, PIPA, blev gennemført i samarbejde med blandt andre Suswatch Kenya som drivende kraft, her projektkoordinator Velma Oseko til et koordineringsmøde i Nairobi.

Evalueringsrapporten fremhæver, at projekterne har en robust og relevant implementeringsstrategi med at styrke fortalervirksomhedsindsatser gennem koalitioner af civilsamfundsorganisationer snarere end at støtte enkelte organisationer. Det konkluderes, at begge projekter er nået langt inden for koalitionsopbygning og samarbejde om fortalervirksomhed i alle seks partnerlande.

 

Påvirkning af energipolitik mod mere fattigdomsorientering  

Rapporten finder, at der er størst resultater på det nationale niveau, hvor det er lykkedes koalitionerne at påvirke implementeringen af fattigdomsorienterede politikker omkring adgang til bæredygtig energi.

De to projekter blev evalueret i en samlet rapport, da de har samme design og netværkstilgang, der fokuserer på at styrke fælles fortalervirksomhedsindsatser gennem civilsamfundskoalitioner på både nationalt, regional og internationalt niveau. Derudover bygger de to projekter på en række fælles antagelser omkring partnerskaber og samarbejde.

Evalueringsrapporten inklusiv terms of reference samt VedvarendeEnergis officielle management response kan læses her: Evaluation report Sustainable Energy August 2018 final version og her: SustainableEnergy Management Response

 

For mere information om projekterne, kontakt projektkoordinator Maria Graversen på mg@ve.dk

Scroll to Top