VedvarendeEnergi opfordrer til øgede reelle klimaindsatser

Kun én dag efter det internationale klimaforskerpanel, IPCC, offentliggjorde deres rapport med en entydig opfordring til sætte meget mere fart på omstillingen, kommer regeringen med et forslag til en klimaplan for Danmark “Sammen om en grønnere fremtid”.

Nødvendigt med større reelle reduktioner

Klimaplanens 39 forslag vil nok hjælpe Danmark på vej mod et lavemissionssamfund; men vil ikke give den hurtige omstilling, som IPCC rapporten konkluderer, der er akut brug for, hvis vi skal nå de globale klimamål. Derfor opfordrer miljøorganisationen VedvarendeEnergi til større reelle klimaindsatser.

Hvorfor har vi travlt?

Klimaforandringer er ikke et fremtidigt scenarie. Allerede nu har stigende temperaturer og uforudsigeligt vejr konsekvenser for udsatte grupper i land- og kystområder i hele verden. For mennesker, som i forvejen har lidt, rammer tørkeperioder og oversvømmelser hårdt. Millioner af mennesker bliver allerede nu tvunget til at migrere på grund af klimaforandringer. IPCC rapporten understreger, at det blot er starten og at “The next few years are probably the most important in our history.”

Industrialisede lande med høj CO2 udledning, som bl.a. Danmark, er årsag til klimaforandringerne. Landbrug, industriel produktion og overforbrug af fossile brændstoffer har bidraget til, at CO2-udledningen har firedoblet sig over godt 100 år. Så længe vi fortsætter vores nuværende forbrugsmønstre, vil den negative udvikling fortsætte. Klimaforandringerne er et globalt problem – og derfor må der tages globalt ansvar.

Hvad kendetegner de 38 tiltag i regeringens klimaplan – og hvad vi mener om dem?

Regeringen anerkender deres ansvar. Men kendetegnene for de 38 tiltag er, at de ikke er ambitiøse nok. De fleste tiltag er rettet mod, at Danmark skal nå de mål, som vi har lovet EU. Her skal reduceres 32-37 millioner ton CO2-ækvivalenter i årene fra 2021 – 2030 i forhold til den forventede udvikling. Udledningerne skal altså aktivt reduceres med i gennemsnit 3,5 mio. ton/år ud af samlede udledninger på omkring 30 mio ton/år.

Regeringen har følgende forslag, i rækkefølge efter deres forventede effekter:

  • Danmark vil begynde at medregne optag af CO2i jord og skove, hvilket forventes at bidrage med 12,9 mio. tons CO2– reduktioner i perioden. Udgangsåret er 2005, hvor danske skove havde ekstraordinært store udledninger af CO2på 0,5 mio. tons. Til sammenligning opsamlede danske skove 2 mio. ton CO2i gennemsnit i de sidste 3 år, som vi har statistik for. Hvis fremtiden bliver som de sidste 3 år, vil Danmark uden yderligere indsatser kunne medregne et anseeligt bidrag fra CO2-opsamlingen i danske skove.
  • Danmark vil købe CO2-kvoter for 8 mio. tons i EU’s CO2-kvotesystemet. Da der allerede på EU-plan er besluttet en fælles opsamling af overskydende CO2-kvoter i en reserve, vil det ikke have større klimaeffekt; men med nuværende kvotepriser vil det koste statskassen 1,3 mia. kr. Næppe den bedste anvendelse af statens midler.
  • Det tredjevigtigste forslag er indsats for lav-og nulemissionstransport, som sammenlagt for biler, busser og taxier forventes at reducere med 5-6 mio. tons CO2. Indsatsen omfatter en stribe gode forslag; men der skal mere til, både fordi ambitionsniveauet er lavt med kun 10.000 biler med lav afgift, fordi der er brug for flere tiltag, f.eks. med information for at få bilkøbere til at overvinde barriererne for at anskaffe en elbil, og fordi væksten i personbiler med de seneste afgiftsændringer og centralisering kan underminere klimaeffekten.
  • Planen indeholder også forslag fra energiaftalen juni 2018 (1,1 – 1,5 mio tons CO2), en indsats for mindre gastab på biogasanlæg (1 mio tons CO2-ækvivalenter) og reduktion af udledninger af kølemidler som freon (0,8 mio. tons CO2-ækvivalenter), alle gode forslag.
  • Øget brug af biobrændsel i transporter skal bidrage med 1 mio. tons CO2; men det er bekymrende at der intet står om hvordan bæredygtighed og reel klimaeffekt sikres.
  • Endelig er der plan om asfalt med mindre rullemodstand, som forventes at reducere med 0,6 mio. tons CO2, selvfølgelig medmindre at vi får en hurtig omstilling til eldrevet transport

Hvor skal klimaplanen være mere ambitiøs?

Fra VedvarendeEnergis side opfordrer vi til at øge ambitionerne for reelle reduktioner i transport, bygninger og landbrug for at nå det danske klimamål i EU. Der er blandt andet behov for at bygningernes olie – og gasforbrug udfases (reduktionspotentiale 10-15 mio tons CO2) og for langt flere grønne transportløsninger (15% mindre bilkørsel i 2030 vil reducere 5-6 mio tons CO2i perioden).

Ikke mindst skal elbilerne have et større skub med på vejen. Regeringen har et mål om 1.000.000 elbiler i år 2030. Men udover et nyt afgiftssystem og andre fordele for elbiler, mener vi også, at der skal et massivt oplysningsarbejde til. Regeringens udspil indeholder på fornuftig vis en indsats, der skal hjæpe danskerne til at købe klimavenlig aftensmad. Vi skal også hjælpe danskerne med at købe klimavenlig bil gennem en reel myteknuser-indsats. Læs mere om vores forslag til en myteknuser-indsats om el-biler.

For mere information om vores holdning til regeringens klimaplan, kontakt Gunnar Boye Olesen på telefon 24 26 99 92 eller gbo@ve.dk

Scroll to Top