Gunnar Boye Olesen, Niels Fuglsang, Mads Aarup og Kathrine Olldag i debat.
Gunnar Boye Olesen, Niels Fuglsang, Mads Aarup og Kathrine Olldag i debat.

VedvarendeEnergi på Folkemødet: Sæbe lavet af tang, kollektive tariffer for energifællesskaber og kortere afstande som vejen til et grønnere EU

I sidste uge løb årets Folkemøde af stablen, og det bød som altid på et væld af debatter, oplæg, kulturelle arrangementer, workshops og meget mere – arrangeret af mange forskellige organisationer, foreninger, politiske partier og græsrødder. Alt sammen med det formål at styrke dialogen, finde løsninger på fælles samfundsudfordringer, inspirere og blive inspireret. Også i år deltog VedvarendeEnergi for at sætte fokus på flere af de forskellige aspekter af den grønne omstilling, som vi arbejder med – og det skete gennem en række af events: En paneldebat om energifællesskaber, en fernisering af fotos fra Kenya, og en debat om hvordan vi bedst omstiller Danmark og EU til at blive grønnere – og nå klimamålene.

Af Charlotte Elisabeth Christiansen

To strømme af mennesker bevæger sig i hver sin retning langs Havnegade midt i Allinge. Bag et par hvide skyer skinner solen ned på de store telte, små pavilloner og parasoller, der udgør de mange – store som små – scener og pladser til publikum. Herfra lyder der brudstykker af argumenter, forklaringer, erklæringer – og musik. Mellem scenerne fortsætter samtalerne på det gulgrønne græs med fadøl og ”Bornholms bedste flæskestegssandwich” i publikumshænderne.

Fra Hovedscenen i det fjerne kan man akkurat høre, at der bliver sunget fællessang: ”Bornholm, Bornholm, Bornholm! Tak for ferieglæder, min ven. Bornholm! Vi vil mødes igen!”

Det er torsdag eftermiddag, og Folkemødet er i fuld gang.

”Vi har brug for mere decentral elproduktion”

Midt på den solbeskinnede Havnegade er også ”Den Grønne Plads.” Klokken er 16.30 og Gunnar Boye Olesen, politisk koordinator i VedvarendeEnergi, står klar på scenen sammen med Jens Elmelund, direktør i KAB, Eigil Hulgaard, folketingsmedlem for Det Konservative Folkeparti, Knud Pedersen, bestyrelsesformand i Cerius-Radius, og Kristoffer Bottzauw, direktør i Energistyrelsen. Journalist Thomas Skov introducerer dem alle, og beder dem først klargøre hvad et energifællesskab egentlig er.

”Hvis vi forestiller os, at vi bor i hvert sit hus ved siden af hinanden, men hvor vi deler strøm fra et fælles anlæg, som vi er gået sammen om at etablere og producere strøm fra – så indgår vi i et energifællesskab,” fortæller Gunnar Boye Olesen.

Panelet bliver hurtigt enige om, at oprettelsen af flere energifællesskaber i Danmark er en god idé. Flere i panelet mener ligefrem at det er en nødvendighed: ”Vi har brug for mere decentral elproduktion – også af sikkerhedsmæssige årsager,” siger Jens Elmelund, og Eigil Hulgaard stemmer i:

”Vi har også en anden dagsorden med at få etableret flere energifællesskaber, og det er, at vi skal producere mere grøn energi – og lige nu går det alt for langsomt.”

I forhold til hastigheden er der flere faktorer, der spiller ind – og én af dem er lovgivning. Og her maner Kristoffer Bottzauw til forsigtighed, selvom han støtter op om flere energifællesskaber:

”Lovgivning tager tid. Og vores kollektive elnet skal vi passe på. Ikke fordi jeg tror at energifællesskaber er en kæmpe trussel mod det. Men vi skal passe på ikke at sætte noget værdifuldt over styr.”

Som modsvar slår Gunnar Boye Olesen fast, at energifællesskaber netop ikke udgør en trussel mod det kollektive net, hvis man laver det rette system.

“Det at vi bruger og producerer el lokalt i energifællesskaber er ikke det, der ødelægger det kollektive elnet. Det har vi ikke set nogen dokumentation for vil ske, hvis vi gør det på den måde, vi foreslår: Her betaler medlemmerne af energifællesskaber direkte til det kollektive elnet for den el, som de rent faktisk bruger herfra, og ikke andet.”

”Vi skal være kreative for at overleve den her klimakrise”

Det er blevet aften, skyerne er grå, og en let regn falder over Bornholm. Det forhindrer dog ikke en mindre menneskemængde i at samles ved havnekajen foran træbåden ”Levende Hav,” som udgør scenen for CISU’s – Civilsamfund i Udvikling – arrangementer til årets Folkemøde.

På båden og havnekajen hænger der flere fotos, der tilsammen udgør en udstilling af en kenyansk fotoserie skabt af fotograf Jakob Dall, som også står på havnekajen. Ved siden af ham står Steffen Elsborg Nygaard, projektudvikler hos VedvarendeEnergi, med en mikrofon i hånden.

Gestikulerende fortæller han, at billederne, der hænger ved havnekajen, er taget i forbindelse med et nyt projekt hos VedvarendeEnergi. Her skal danske unge med etnisk minoritetsbaggrund på udvalgte fritidsklubber blive inspirerede af den måde, som kenyanerne på billederne tilpasser sig klimaforandringerne på – og måske tage nogle af deres tanker og tilgange til sig. Samtidigt skal billederne og projektet bidrage til at skabe engagement i global udvikling blandt de unge – netop gennem et fokus på global, grøn omstilling.

Steffen Elsborg Nygaard rækker mikrofonen videre til Jakob Dall, der uddyber historien bag billederne. Han forklarer, at billederne viser scener fra en række kenyaneres hverdagsliv: Fra Mahmud, der fisker i havet fra et surfbræt, og drømmer om at blive fisker på det store hav ligesom sin far, på trods af at det pga. klimaforandringer er blevet sværere, til Mwanahamisi, der lever af at finde og genbruge skrald fra den lokale skraldeplads, som hun videresælger.

“Pointen er, at vi skal være kreative for at overleve den her klimakrise, ligesom kenyanerne er kreative. F.eks. lever Hassan og hans familie af at dyrke tang. De sår noget, der vejer få hundrede gram, og tre uger senere er det blevet til ti kilo tang. De spiser det, f.eks. i en tangsalat, og de laver sæbe og shampoo af det – og så har de lavet deres tangproduktion til en hel eksportvirksomhed,” afslutter Jakob Dall håbefuldt.

”Vi bliver nødt til at kombinere klimakampen med kampen mod social uretfærdighed”

I Brandstationens Debattelt midt på Havnegade skinner solen atter ind fredag eftermiddag. På bænkene ved siden af tilskuerpladserne, ligger der flyers, hvor der står ”VedvarendeEnergi” og ”Vi hjælper energifællesskaber i gang.” På scenen er Gunnar Boye Olesen i gang med et oplæg, hvor han præsenterer flere af VedvarendeEnergi’s og INFORSE’s (International Network for Sustainable Energy) forslag til hvordan vi omstiller til ren vedvarende energi i både Danmark og EU – og det inkluderer også forslag til, hvordan vi sparer mere på energien og vores ressourceforbrug.

”Hvis man laver bæredygtige politikker omkring klima- og energiforbrug med et mål om at rykke alting tættere på hinanden – der, hvor vi bor, og der, hvor vi arbejder osv. – så kan vi mindske vores transport væsentligt. Ved at transportere os mindre kan vi spare 21 procent af vores energiforbrug, og på den måde komme ned på et mere bæredygtigt niveau,” fortæller Gunnar blandt andet.

Da PowerPoint-præsentationen bag ham løber tør for slides, sætter han sig til rette i en af de fire stole på scenen. I de tre andre stole sidder europaparlamentariker Niels Fuglsang fra Socialdemokratiet, Mads Aarup fra Enyday, en softwarevirksomhed, der hjælper energifællesskaber, og Kathrine Olldag, forperson for VedvarendeEnergi og moderator ved dagens debat.

”Det er spændende og gode visioner, som Gunnar har,” bemærker Niels Fuglsang, og sætter dem i relation til de love og beslutninger, der allerede er vedtaget i EU – bl.a. den europæiske klimalov, som stiller krav om reduktion af CO2-udledninger på 55 procent i 2030 og klimaneutralitet i 2050.

”For at leve op til det, har man i EU længe forhandlet om 16 nye love og bestemmelser – og nogle af dem er allerede vedtaget,” fortsætter Niels Fuglsang.

Han forklarer endvidere, at i marts måned vedtog EU-parlamentet en opdatering af EU-direktivet om energieffektivitet, som betyder at EU’s energiforbrug skal reduceres med 11,7 procent frem mod 2030. Som et led i det, er der også forhandlinger i gang om EU’s Bygningsdirektiv, som der har været meget strid om. Den lov skal stemmes igennem til juli.

”Og det er en nødvendighed, at den bliver det. For den lovgivning, der allerede er vedtaget eller er i gang med at blive forhandlet i EU, er kun nok til at leve op til EU’s egne målsætninger – men ikke nok til at leve op til Parisaftalen. Derfor er der også behov for meget snart at opdatere EU’s egen klimalov. Og så bliver vi nødt til at kombinere klimakampen med kampen mod social uretfærdighed. Det er afgørende for at løse de grønne udfordringer,” siger Niels Fuglsang med henvisning til de folkelige protester i EU, der har ført til snak om en grøn reformpause.

Den udmelding tilslutter Gunnar Boye Olesen og Mads Aarup sig, inden Kathrine Olldag runder debatten af:

”Så er det bare at give den grønne omstilling fuld gas herfra. Kan vi finde et mere grønt udtryk for det?” griner hun, og én blandt publikum råber ”Vind i sejlene!” fra tilskuerpladserne.

 

Gunnar Boye Olesen, Niels Fuglsang, Mads Aarup og Kathrine Olldag i debat.
Gunnar Boye Olesen, Niels Fuglsang, Mads Aarup og Kathrine Olldag i debat.
Scroll to Top