VedvarendeEnergi vurderer den danske klimapolitik i Altinget

Gunnar Boye Olesen, politisk koordinator, fra VedvarendeEnergi var én af deltagerne, da Altinget forleden spurgte ind til klimapolitikken. De adspurgte var interesseorganisationer og miljøorganisationer. Gunnar Boye Olesen giver her sit bud på positive og negative tiltag i den danske klimapolitik i de senere år.

Hvad har været det mest positive i perioden?

”Det har helt klart været, at regeringen er lykkedes med et energiforlig, der samler det meste af Folketinget og sætter ambitiøse 2020-mål for omstillingen med bl.a. 50 procent vindkraft og mål for energibesparelser.”
”Samtidig er det positivt, at regeringen sammen med et flertal i Folketinget har sat ambitiøse mål om 40 procents reduktion af drivhusgasser i 2020 samt 100 procent vedvarende energi til el og varme i 2035.”

Hvad har været det mest skuffende?

”Det har været, at regeringen opgav planerne om begrænsning af biltrafikken, som ellers fremgår af regeringsgrundlaget. Det gælder trængselsringen omkring København, men i lige så høj grad planerne om roadpricing for lastbiler, der skulle have givet samme betingelser for lastbiler i Danmark, som der er i Tyskland.”

”Indenfor energiområdet er det skuffende, at der mangler planer for at nå målet om 40 procents reduktion af drivhusgasserne i 2020, ligesom vækstpakkerne øger CO2-udslippet. Det er også skuffende, at regeringen ikke har støttet en bedre folkelig deltagelse i omstillingen til vedvarende energi, så vi f.eks. fremfor vindmølleprotester kunne få flere vindmølleprojekter med lokal deltagelse og lokale fordele.”

Scroll to Top