Bønder skal have indflydelse på klimatilpasningen i Tanzania – ligesom de er begyndt at få i Mozambique og Kenya 

2023 bliver året, hvor der for alvor kommer skub i VedvarendeEnergi’s ”Decentralisation and Climate Change”-projektprogram i Tanzania. Programmet – som er støttet af CISU – har tidligere kørt i Mozambique og er i fuld gang i Kenya. VedvarendeEnergis programkoordinator Glen Swanson fortæller her om det overordnede formål med projektprogrammet i Tanzania og den vigtige læring fra programmet i Kenya.

Af Dea Dalbjerg 

Klimaforandringerne kender ingen grænser, og særligt i afrikanske lande er klimaet under hastig forandring. I Tanzania betyder klimaforandringerne bl.a. et mere uforudsigeligt vejr, hvilket er en udfordring for de lokale landmænd. Det gælder også i kommunen Magu, som ligger i Mwanza-regionen, hvor VE’s program bliver implementeret. Tilbage i december var Glen Swanson og resten af det internationale team i Magu, hvor de bl.a. talte med lokale bønder om deres udfordringer:  

”Når vi snakker med de lokale bønder, fremhæver de det ekstreme udsving i vejret. Førhen kunne de kalkulere ret præcist med, hvornår der ville være hhv. tørke eller regn, og dermed indrette deres landbrug derefter. Nu er det ligesom et lotteri, hvor og hvornår regnen falder,” fortæller Glen.  

Det handler om klimatilpasning  

Formålet med programmet i Tanzania er at imødegå de mange vejrudsving. Det skal ske ved at arbejde for at landdistrikternes klimaresiliens og fødevaresikkerhed i stigende grad understøttes af et engageret civilsamfund, den private sektor samt ikke mindst de lokale myndigheder. Derfor arbejder VE sammen med lokale partnere om at styrke civilsamfundet. Det sker både gennem praktiske projekter som f.eks. opsætning af solcelledrevne vandpumper og tørkeresistente afgrøder, men også gennem oplysning, så borgerne som f.eks. bønderne bliver klædt bedre på til at indgå i dialog med myndighederne. Dialogen skal fremme og styrke borgernes deltagelse i udformningen og implementeringen af ​​myndighedernes politik om klimatilpasning. 

Samtidigt er en del af programmets formål at gøre myndighederne opmærksomme på udfordringerne – og i særlig grad på løsningerne, som de gerne skal gennemføre og finansiere på sigt: 

”Det handler ikke om at fjerne byrden fra regeringen, men derimod om at gå forrest og demonstrere nogle gode og bæredygtige modeller, som myndighederne kan begynde at medfinansiere og senere hen selv ekspandere til flere kommuner,” fortæller Glen. 

Et tæt samarbejde med lokale organisationer 

VE’s program i Tanzania er ikke blot centreret omkring myndighederne – derimod afvikles det gennem et tæt samarbejde med lokale civilsamfundsorganisationer, som allerede er engageret i landet, og som har erfaring med projekter indenfor deres ekspertiseområde, som f.eks. landbrug omkring Victoriasøen eller borgerrettigheder. I Tanzania er det Governance Links, Mwanza Youth and Children Network og The East African Communities’ Organization for Management of Lake Victoria Resources. Disse organisationer er sammen med VE organiseret i et konsortium, der styrer og implementerer programmet. 

”Det er vigtigt for os, at dette er et partnerskab og ikke et hierarki,” fortæller Glen. 

Glen tilføjer, at de lokale organisationers deltagelse i programmet er altafgørende for, at der kan skabes en meningsfuld dialog, som i sidste ende skal føre til holdbare løsninger: 

”Vi vil gerne være med til at styrke dialogen mellem civilsamfundet og myndighederne, og derfor er det vigtigt at have lokale organisationer med i arbejdet. Det er befolkningen, der står overfor problemerne, og derfor bør myndighederne selvfølgelig indgå i dialog med befolkningen, når de f.eks. skal designe klimatilpassede løsninger. De lokale civilorganisationer kan udgøre bindeleddet i den dialog.” 

Læring fra Kenya er et vigtigt fundament i Tanzania 

VE har stor erfaring med udviklingsprojekter, hvor praktiske klimatilpasningsinitiativer sættes i gang sideløbende med arbejdet for at styrke civilsamfundet og skabe dialog med myndighederne. Det er bl.a. erfaring fra det nuværende program i Kenya, hvor problemstillingerne ligner dem i Tanzania. I lyset af det, har VE arbejdet for at skabe en direkte erfaringsudveksling mellem de lokale kræfter, der har deltaget i projektprogrammet i Kenya og dem, der skal være en del af programmet i Tanzania. Det er bl.a. mundet ud i, at der blev arrangeret en rejse tilbage i september, hvor medlemmerne af konsortiet i Tanzania var på besøg i Kenya og så de lokale projekter her. Glen fortæller: 

”Der ligger en kæmpe værdi i at have denne dialog mellem de tanzaniske og kenyanske partnere. Dialogen er lærerig for begge parter, fordi de står overfor mange af de samme udfordringer, men samtidig kan give hinanden nogle nye perspektiver.” 

På trods af forsinkelser er fremtidsudsigterne lyse 

Efter en forsinket opstart pga. Covid-19 bliver programmet i Tanzania nu endelig rullet fuldt ud. Alligevel er det allerede i udgangen af 2023 at rammerne omkring de nuværende projektmidler udløber. Det betyder dog ikke at programmet i Tanzania er slut. De nuværende rammer er nemlig blot trædestenen til næste fase af samarbejdet med CISU, hvor der bygges videre på det fundament, der er ved at blive skabt i både Kenya og Tanzania. Således forventes programmet at fortsætte de næste fire år: 

”Der kommer flere rejser til Tanzania i løbet af 2023 og i årene fremover. Selvom det er begyndelsen på enden for de nuværende projektrammer, er det samtidig også begyndelsen på en ny fase,” afslutter Glen. 

 

Scroll to Top