VedvarendeEnergi ser tilbage på 15 års partnerskab i Mozambique

I VedvarendeEnergis internationale arbejde står partnerskaber centralt i kampen for en mere retfærdig og bæredygtig verden. Èn af de partnere er den mozambiqueske miljøorganisation Livaningo, som er kommet langt, siden VedvarendeEnergi indledte et udviklingspartnerskab med dem tilbage i 2007. Glen Swanson, programkoordinator i VedvarendeEnergis internationale team, har netop besøgt organisationen i hovedstaden Maputo og fortæller om enden på et langt og godt samarbejde.

Af Frederikke Rasmine Kofoed

“Min tid i Mozambique var fantastisk!” fortæller Glen begejstret om sit afrundende visit hos VedvarendeEnergis partnere i Mozambique. Han fortsætter:

“Jeg landede første dag i Maputo, hvor jeg mødtes med miljøorganisationen Livaningo. Efter to dage fløj vi sammen videre til byen Beira. Sammen med en anden af VedvarendeEnergis partnerorganisationer, ADEL Sofala, rejste jeg rundt i regionen og fik lov til at møde folk, der havde nydt godt af aktiviteter, som VE har været en del af.”

Under besøget hjalp Glen partnerne med at finde ud af, hvordan deres finansiering skal prioriteres fremadrettet. På den måde sikrede VedvarendeEnergi sig en god afslutning på det vellykkede samarbejde.

“VedvarendeEnergi har været i stand til at vejlede og opbygge stærke arbejdsrelationer, og vi er også lykkedes med at forbinde miljøorganisationer med hinanden på tværs af de mozambiqueske distrikter,” forklarer Glen.

VedvarendeEnergi og Livaningo sikrer samarbejde mellem land og by

Det gælder også for en af de partnere, som VedvarendeEnergi har samarbejdet med længe: Miljøorganisationen Livaningo, der har forstærket sit samarbejde med flere miljøorganisationer i landdistrikterne – blandt andet med ADEL Sofala i Beira. Og det samarbejde er tiltrængt.

”I mange lande er der en tendens til ulighed mellem by og land. Organisationer i byerne kan have en modvillig tilgang til deres modparter på landet. Denne tendens følger Livaningo ikke – de har skabt en afgørende social dynamik med landorganisationerne,” forklarer Glen, og fortæller videre om VE’s tilgang til samarbejdet med partnerne, som også har haft en indflydelse i den forbindelse:

”VedvarendeEnergi har ikke kun været en international organisation, der har finansieret arbejdet fra pæne kontorer på den anden side af kloden vi har rent faktisk været ude på markerne med vores partnere.”

Det arbejde som VE og partnerorganisationerne er fælles om, handler normalt om klimatilpasningstiltag og om at sikre, at også almindelige mennesker bliver hørt, når sparsomme ressourcer skal fordeles. Men når der opstår nødsituationer i de områder, hvor arbejdet foregår, samarbejder organisationerne også om at løse dem. Det skete i Cabo Delgado i det nordlige Mozambique, hvor Livaningo i samarbejde med VedvarendeEnergi opstartede nødhjælpsprojektet NAIRARE Nampula Integrated Rapid Response.

Nødhjælpsprojekt forbedrede livet for 600 sårbare familier

I VE-posten har administrerende direktør i Livaningo, Sheila Rafi, tidligere fortalt om nødhjælpsprojektet, som kom i stand, da der var over 500.000 mennesker på flugt fra Cabo Delgado. De mange mennesker var på flugt pga. voldelige oprør fra militante islamister i regionen. Projektet har hjulpet med integrationen af de mange nytilkomne familier, som flygtede til Nampula-provinsen. 

Det skete ved at hver husstand og familie blev udstyret med frø til sommerafgrøder, landbrugsværktøjer og teknisk assistance. På den måde kunne Livaningo sikre en bæredygtig levevej for familierne og en tryg start på deres nye liv i ukendte omgivelser. Derudover var målet at oplære 24 ledende landmænd blandt familierne. Projektet har resulteret i nedsat sårbarhed og har gennem en række oplysningskampagner skabt social samhørighed blandt de forskellige etniske grupper i området. Med de mål og resultater er projektet et godt eksempel på hvordan VedvarendeEnergi og Livaningos stærke samarbejde har haft betydning for mange menneskers liv. Alligevel er der et men:

”Selvom projektet har opnået præcis det, de satte sig for, og endda har haft stor succes, så findes de underliggende årsager til problemerne og konsekvenserne af dem stadig,” fortæller Glen.

Akut nødhjælp skal indgå i langsigtede strategier

Han understreger at nødhjælpsprojekter som NAIRARE er yderst nødvendige som kortsigtede reaktioner på nødsituationer, men at det er lige så essentielt at kigge på det store billede:

”Hvad sker der så nu? Finansieringen er slut, arbejdet er afsluttet, men sårbarheden findes stadig,” konstaterer Glen.

Derfor er VedvarendeEnergi meget bevidste om, at når nødmidler bliver fordelt, skal midlernes udløb og virkningen deraf gennemtænkes fra starten.  

”I hele Mozambique ser vi lige nu en reduceret investeringsindsats i udviklingsstøtte, samtidig med at der er presserende miljøproblematikker, politiske omvæltninger og katastrofale virkninger af oversvømmelser,” forklarer Glen.

Derfor er det netop vigtigt at kigge på, i hvilken grad partnerorganisationerne, som f.eks. Livaningo, er rustet til at løse konsekvenserne af disse problematikker i fremtiden.

Fremtiden for den mozambiqueske miljøorganisation

”Når Livaningo støder ind i problematikker, de ikke nødvendigvis har ekspertisen til at løse, har de forbindelser til andre organisationer, der kan,” fortæller Glen om Livaningos voksende netværk, der gør, at de kan gå en fremtid i møde med tilstrækkelig finansiering og kvalifikationer til at udføre deres arbejde. 

Derudover har de, gennem NAIRARE-projektet og VedvarendeEnergi, skabt forbindelse til DERF, Danish Emergency Relief Fund, og er begejstrede for at have tilegnet sig kompetencerne og selvtilliden til fremadrettet at opnå finansiering fra DERF. Med den kan de bidrage til at løse de aktuelle problemer:

”Mozambiques udfordring i dag er at linke de akutte indgreb til langvarige udviklingsprocesser og strategier,” konstaterer Glen.

Som Livaningo også selv fortæller er sårbarheden fortsat stigende, især blandt unge og kvinder, men også generelt i den mozambiquiske befolkning. Derfor er projekter som NAIRARE og organisationer som Livaningo fortsat afgørende for befolkningens velstand og levestandard i Mozambique. Det betyder også, at samarbejdet mellem organisationer som Livaningo og VE ikke er helt slut.

”Selvom vi ikke længere kommer til at være en finansiel partner for de mozambiqueske organisationer, forbliver vi en strategisk partner. I det kommende år vil jeg fortsat holde øje med finansieringsmuligheder for organisationerne, om der så er en rolle for VedvarendeEnergi i arbejdet eller ej,” konkluderer Glen.

 

271873985_315803490561414_6370171596182833269_n
Scroll to Top